Giải bài tập 1, 2, 3 trang 94, 95 SGK Toán lớp 1

Lời Giải bài tập 1, 2, 3 trang 94, 95 SGK Toán lớp 1, giải bài tập SBT Toán 1 trang 94, giúp các em học sinh nắm được được nội dung về điểm, đoạn thẳng, cách kẻ đoạn thẳng qua 2 điểm, tên các điểm và đoạn thẳng.

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 94, 95 SGK Toán lớp 1

Chương 3. Điểm, đoạn thẳng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 94, 95 SGK Toán lớp 1


Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng:

Hướng dẫn giải
Các đoạn thẳng là: MN, CD, KH, PQ, XY.
Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Dùng thước thẳng và bút để nối các điểm
a. 3 đoạn thẳng                                                                  b. 4 đoạn thẳng


c. 5 đoạn thẳng                                                             d. 6 đoạn thẳng


Hướng dẫn giải
Học sinh tự dùng thước thẳng và bút để nối các điểm
Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Hướng dẫn giải
Hình 1: có 4 đoạn thẳng.
Hình 2: có 3 đoạn thẳng.

Hình 3: có 6 đoạn thẳng.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »