DẠY CON HỌC TOÁN lớp 4CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 4 - VMath (MS: T4)
T4. A1 Ôn tập các số đến 100 000
T4. A2 Biểu thức có chứa một chữ, hai chữ, ba chữ.
T4. A3 Các số có sáu chữ số (hàng và lớp, so sánh các số)
T4. A4 Triệu và tỉ.
T4. A5 Số tự nhiên.
T4. A6 Yến, tạ, tấn, đơn vị đo khối lượng.
T4. A7 Giây, thế kỉ, đơn vị đo thời gian.
T4. A8 Tìm số trung bình cộng.
T4. A9 Biểu đồ.
T4. A10 Phép cộng và tính chất phép cộng.
T4. A11 Phép trừ – tìm x.
T4. A12 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số đó.
T4. A13 Góc, hai đường thẳng vuông góc và song song.
T4. A14 Phép nhân và tính chất phép nhân.
T4. A15 Đề-xi-mét vuông, mét vuông, ki-lô-mét vuông.
T4. A16 Nhân một số với một tổng, một hiệu.
T4. A17 Nhân với số có hai, ba chữ số.
T4. A18 Phép chia và tính chất phép chia.
T4. A19 Chia cho số có hai, ba chữ số.
T4. A20 Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
T4. A21 Làm quen phân số.
T4. A22 Phân số bằng nhau, rút gọn phân số.
T4. A23 Quy đồng mẫu số.
T4. A24 So sánh hai phân số.
T4. A25 Phép cộng phân số.
T4. A26 Phép trừ phân số.
T4. A27 Phép nhân phân số.
T4. A28 Phép chia phân số.
T4. A29 Hình bình hành và hình thoi.
T4. A30 Tỉ số, bài toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.
T4. A31 Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số hai số đó.
T4. A32 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số hai số đó.
T4. A33 Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »