DẠY CON HỌC TOÁN lớp 3
CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 3 - VMath (MS: T3)
T3. A1 Ôn tập số có ba chữ số
T3. A2 Phép cộng  các số có ba chữ số (có nhớ)
T3. A3 Phép trừ các số có ba chử số (có nhớ)
T3. A4 Xem đồng hồ, tháng – năm
T3. A5 Phép nhân từ 6 đến 9
T3. A6 Nhân số có hai, ba chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
T3. A7 Phép chia từ 6 đến 9
T3. A8 Chia số có hai, ba chữ số với số có một chữ số (chia dư)
T3. A9 Toán có lời văn áp dụng phép nhân, chia
T3. A10 Tìm giá trị chưa biết trong các phép tính.
T3. A11 Dam, hm, đơn vị đo độ dài, gam.
T3. A12 Giải bài toán bằng hai phép tính
T3. A13 Góc vuông, hình vuông, hình chữ nhật, chu vi.
T3. A14 So sánh giữa số lớn, số bé
T3. A15 Tính giá trị của biểu thức
T3. A16 Các số trong phạm vi 10 000
T3. A17 Phép cộng trong phạm vi 10 000
T3. A18 Phép trừ trong phạm vi 10 000
T3. A19 Điểm ở giữa, trung điểm, hình tròn.
T3. A20 Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
T3. A21 Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số
T3. A22 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
T3. A23 Làm quen với thống kê số liệu.
T3. A24 Các số trong phạm vi 100 000
T3. A25 Diện tích, đơn vị đo.
T3. A26 Phép cộng trong phạm vi 100 000
T3. A27 Phép trừ trong phạm vi 100 000
T3. A28 Số La Mã, tiền Việt Nam
T3. A29 Nhân số có năm chử số với số có một chữ số
T3. A30 Chia số có năm chử số với số có một chữ số
T3. A31 Bài tập tổng hợp và nâng cao

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »