DẠY CON HỌC TOÁN lớp 2CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 2 - VMath (MS: T2)
T2. A1 Ôn tập và bổ sung
T2. A2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
T2. A3 Bài toán về nhiều hơn, ít hơn
T2. A4 Các dạng hình, chu vi, đường gấp khúc
T2. A5 Các đơn vị đo: Kilogam, lít
T2. A6 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
T2. A7 Tìm giá trị chưa biết trong phép cộng, trừ
T2. A8 Xem giờ, phút, ngày, tháng
T2. A9 Phép nhân từ 2 đến 5
T2. A10 Phép chia từ 2 đến 5
T2. A11 Giá trị chưa biết trong phép nhân, chia.
T2. A12 Phân số  1/2, 1/3,1/4, 1/5
T2. A13 Làm quen các số trong phạm vi 1000
T2. A14 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000
T2. A15 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000
T2. A16 Met, kilomet, milimet – Tiền Việt Nam
T2. A17 Bài tập tổng hợp và nâng cao. P1
T2. A18 Bài tập tổng hợp và nâng cao. P2

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »