DẠY CON HỌC TOÁN lớp 1CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 1 - VMath (MS: T1)
T1.A1 Làm quen với chữ số từ 0 đến 10
T1.A2 Phép cộng trong phạm vi 10
T1.A3 Phép trừ trong phạm vi 10
T1.A4 Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
T1.A5 Nhiều hơn, ít hơn, so sánh
T1.A6 Làm quen với các số từ 10 đến 20
T1.A7 Phép cộng trong phạm vi 20
T1.A8 Phép trừ trong phạm vi 20
T1.A9 Điểm, đoạn thẳng, xăng-ti-mét, đo độ dài đoạn thẳng
T1.A10 Các số từ 20 đến 100
T1.A11 Phép cộng không nhớ số có hai chữ số
T1.A12 Phép trừ không nhớ số có hai chữ số
T1.A13 Toán có lời văn
T1.A14 Đồng hồ, thời gian, các ngày trong tuần
T1.A15 Bài tập tổng hợp và nâng cao

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »