BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ MÔI TRƯỜNG.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ MÔI TRƯỜNG.


Tổng hợp các bài luận tiếng Anh mẫu viết về môi trường hay theo chủ đề, giúp người đọc và học tiếng anh luyện viết các bài luận hay theo ý của mình để ôn luyện cách viết bài luận đạt hiệu quả cao nhất trong các bài thi viết bài luận tiếng Anh.
Mời bạn tham khảo bài luận dưới đây bà rút ra cho mình ý tưởng hay để biết một bài luận hoàn chỉnh đạt điểm cao như ý muốn.

Viết bài luận tiếng Anh về môi trường ô nhiễm môi trường.


Environmental pollution has become a controversial issue that puts severe pressure on our rhythm of life. The pollution on Earth has reached such an alarming level that immediate involvement from governments and individuals collaboration now are of great importance. First and foremost, industrial activities are considered to be the main cause for air pollution. Along with the global industrialization, the burning of fossil fuels, motor vehicles and factories are contaminating the air by their emission of harmful fumes. In the second place, pervasive deforestation for land use, overuse of fertilizers and the dumping pollutants such as plastic or non- biodegradable packing in the ground has affected the ecosystem and led to soil pollution. This puts bad long- term effects on vegetation and soil fertility. Serious attempt to relieve the effects of pollution and preserve the environment need to be made as soon as possible. Governments can monitor the exhaust purification process of large factories so that they can prevent dangerous exhaust from the environment. Moreover, stricter regulations and laws against forests exploitation can help preserve pristine environment. Individuals should be responsible and raise awareness for the protection of environment. In conclusion, pollution has increasingly become a threat to the globe, directly affects our life and for the sake of environment and all citizens around the world, we should work hand in hand to protect our friendly house- the earth.

Viết bài luận tiếng Anh về môi trường ô nhiễm môi trường.
Ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành vấn đề gây tranh cãi và nó đã gây ra nhiều khó khăn áp lực lên cuộc sống của chúng ta. Tình trạng ô nhiễm môi trường trên trái đất đã chạm đến mức báo động vì vậy hiện tại những giải pháp cấp thiết từ chính phủ cũng như sự hợp tác của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng. Điều đầu tiên nói đến, những hoạt động công nghiệp được coi là nguyên nhân chính cho việc ô nhiễm không khí. Cùng với sự nóng lên toàn cầu, sự đốt cháy những nhiên liệu hoá thạch, các phương tiện xe cộ và các nhà máy đang làm ô nhiễm không khí bằng sự thải ra những khí độc hại. Điều thứ hai, sự phá rừng bừa bãi cho việc sử dụng đất, lạm dụng phân bón và sự thải ra những chất gây ô nhiễm như túi bóng hoặc những túi không thể phân hủy xuống đất đã ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái và dẫn đến sự ô nhiễm đất. Điều này đã để lại những ảnh hưởng tiêu cực lâu dài lên hệ thực vật và sự phì nhiêu của đất. Những giải pháp cấp thiết để làm giảm tác hại của ô nhiễm môi trường và giữ gìn môi trường cần được đưa ra sớm nhất có thể. Chính phủ có thể quản lí quá trình xử lí các chất độc hại của các nhà máy lớn vì vậy họ có thể ngăn chặn những chất ô nhiễm ra ngoài môi trường. Hơn nữa, những quy định và luật lệ nghiêm khắc hơn đối với sự khai thác rừng có thể giúp bảo tồn môi trường tự nhiên. Các cá nhân cũng cần phải có trách nhiệm và nâng cao ý thức về việc bảo vệ môi trường. Kết lại, ô nhiễm môi trường đang nhanh chóng trở thành một mối nguy hiểm với toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chúng ta, và vì lợi ích của môi trường cũng như của công dân trên toàn thế giới, chúng ta cần chung tay bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta- trái đất.


BÀI LUẬN TIẾNG ANH.

TAG TÌM KIẾM:
bài luận tiếng anh đơn giản về gia đình
bài luận tiếng anh đại học
các bài luận tiếng anh đơn giản
bài luận tiếng anh về đồng phục học sinh
bài luận tiếng anh về đám cưới
bài luận tiếng anh về đà nẵng
bài luận tiếng anh về đà lạt
bài luận tiếng anh về save energy
bài luận tiếng anh về ước mơ của em
bài luận tiếng anh giới thiệu về gia đình
bài luận tiếng anh giới thiệu về quê hương
bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân
bài luận tiếng anh giới thiệu về việt nam
bài luận tiếng anh giới thiệu về công ty
bài luận tiếng anh giới thiệu về nhà hàng
bài luận tiếng anh global warming
bài luận tiếng anh giới thiệu về sở thích
bài luận tiếng anh giới thiệu về hà nội
bài luận tiếng anh giới thiệu về đất nước
bài luận tiếng anh hay
bài luận tiếng anh hay về môi trường
bài luận tiếng anh hay về tình bạn
bài luận tiếng anh hay nhất

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »