My first ride on a ferry .

My first ride on a ferry . 
My first ride on a ferry .


The first time I ever rode on a ferry was when I took one to cross from the city to an island. My family and I had gone to the island for a holiday. 

We arrived at the ferry terminal just as the sun was setting. My father paid the fare at one of the tollbooths and we were ushered into a lane. We had to stop behind a row of cars to await the arrival of the next ferry. 

Presently a light yellow ferry arrived. Cars and motorcycles Sped out of it. Then the green light came for us to board. My father carefully drove the car onto the lower deck of the ferry. It was an exciting new experience for me. 

As soon as the ferry was filled with cars and motorcycles on the lower deck, it left the terminal and proceeded towards the island. I stood at the front end of the ferry and watched the water churn and twirl as the ferry cut through it. 

I could see the island a short distance ahead of us. To our left spanned the newly built suspension bridge. The setting sun cast a red glow on the whole scene and I must say that it was beautiful. 

My sister and I climbed up the stairs to the upper deck. It was filled with passengers who either sat on the seats there or loitered around the area. 

Soon the short ride ended. We hurried back down to the lower deck and got into our car when we saw the island loom closer and closer. 

Finally the ferry docked and my father followed the row of cars out of the ferry. The car bumped a bit on the uneven ramp but soon we were on the island itself. My first ferry ride was over. 

Lần đầu tiên tôi đi phà 

Lần đầu tiên tôi đi phà là khi tôi đi từ thành phố đến một hòn đảo. Gia đình tôi và tôi đến hòn đảo ấy để nghỉ mát. 

Chúng tôi đến bến phà khi mặt trời đang lặn. Ba tôi trả tiền vé ở một trạm thu phí xe và chúng tôi được hướng dẫn đi vào một làn xe. Chúng tôi phải dừng sau một hàng dài xe hơi đang chờ đợi chuyến phà kế tiếp. 

Chẳng bao lâu chiếc phà màu vàng nhạt đến. Xe hơi và xe máy chạy nhanh ra khỏi nó. Rồi đèn màu xanh lá cây bật lên cho phép chúng tôi lên phà. Ba tôi cẩn thận lái xe vào tầng dưới của chiếc phà. Đây là một trải nghiệm mới thú vị đối với tôi. 

Ngay khi chiếc phà chất đẩy xe hơi và xe máy ở tầng dưới, nó rời bến và trực chỉ về phía đảo. Tôi đứng phía trước mũi phà và nhìn xuống dòng nước sôi sục và cuộn tròn khi con tàu cắt ngang nó. 

Tôi có thể nhìn thấy hòn đảo cách một khoảng ngắn phía trước mặt. Bên trái là chiếc cầu treo mới xây bắc ngang sông. Mặt trời lặn đang tỏa ánh sáng đỏ dịu trên toàn cảnh vật và tôi phải nói rằng cảnh tượng thật đẹp. 

Chị tôi và tôi leo cầu thang lên tầng trên. Ở đó đấy những hành khách đang ngồi trên ghế hoặc đang la cà chung quanh. 

Chẳng bao lâu chuyến đi kết thúc. Chúng tôi đi xuống tầng dưới và lên xe ngồi khi hòn đảo sừng sững hiện ra càng lúc càng gần. 

Cuối cùng chiếc phà cập bến và ba tôi theo đoàn xe ra khỏi phà. Chiếc xe dằn xốc một tí trên chiếc cầu nối gập gềnh nhưng chắc mấy chốc chúng tôi đã ở trên đảo. Thế là chuyến đi phà đầu tiên của tôi kết thúc. 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »