Bài Văn Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em.

Bài Văn Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em. 


Bài Văn Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em. 

Tổ em gồm có tám thành viên: Năm bạn nam và ba bạn nữ, Em là tổ trưởng. Hàng ngày em cùng các bạn trong tổ ra sức học tập, cùng nhau học nhóm, cùng nhau lao động và cùng vui chơi. Tuy chúng em không ở gần trường nhưng luôn đến lớp đúng giờ. Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ học tập cho bản thân, chúng em còn giúp đỡ bạn yếu để cùng nhau tiến bộ. Nhờ vậy, Chất lượng học tập của chúng em ngày một đi lên. Cả tổ sống chan hoà. Ai cũng yêu trường, yêu lớp. Chúng em xem nhau như một gia đình. Tổ em gồm mười bạn. Trong đó có sáu bạn nữ. Bạn Tùng là tổ trưởng. Chúng em cùng ở một phường nhưng rải rác ở các tổ dân phố khác nhau. Dù không cùng chung một tổ dân phố nhưng chúng em rất thân nhau, thường học nhóm ở nhà bận Tùng. Những bài tập khó, chúng em cùng nhau bàn bạc để tìm cách giải. Các thành viên trong tổ em đều, chăm chỉ học tập, đi học chuyên cần. Ngoài việc học tập, cả tổ chúng em tham gia tốt các hoạt động của Đội đề ra. Cả tổ đều thực hiện tốt công tác Trần Quốc Toản, công tác sao nhi đồng. Tổ em thường được cô giáo tuyên dương trước lớp. 

Em rất tự hào về mình, tự hào về các bạn của tổ em.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »