TOÁN LỚP 10 - MỆNH ĐỀ

Nội dung bài học:
1. Bài giảng
   - Bài giảng bao gồm các nội dung:
     + Khái niệm mệnh đề.
     + Mệnh đề chứa biến.
     + Mệnh đề phủ định.
     + Mệnh đề kéo theo.
     + Mệnh đề đảo – Mệnh đề tương đương.
  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.
2. Bài tập
Vấn đề: Tập Hợp
*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được các khái niệm về tập hợp, tính chất cảu tập hợp và một số phương pháp giải bài tập về tập hợp. Đây là vấn đề đầu tiên trong chương trình toán cao cấp – A1 và những kiến thức này là cần thiết cho các bạn.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »